[Chia sẻ] Hanwha Life Việt Nam và Vietbank hợp tác chiến lược