Giao hàng thu tiền hộ là gì?

Giao hàng thu hộ có nghĩa là shipper đại diện người bán giao hàng đến người mua hàng và thu khoản tiền trả về cho người bán. Nói các khách Giao hàng thu tiền hộ có nghĩa là người mua có thể mua hàng và được giao hàng đến tận nhà mới trả tiền mặt. Đây là hình thức vận chuyển hàng hóa phổ biến ở Việt Nam. Shipper sẽ vừa giao hàng và thu tiền người mua cùng một lúc.

Ship COD là gì?

Ship COD là từ viết tắt của: Cash On Delivery cũng tương tự như giao hàng thu hộ là người mua có thể mua hàng và được giao hàng đến tận nhà mới trả tiền mặt. Đây là hình thức vận chuyển hàng hóa phổ biến ở Việt Nam. Shipper sẽ vừa giao hàng và thu tiền người mua cùng một lúc

Bảng giá giao hàng thu hộ - ship cod

Trước tiên, An Tin Phat Express xin được cảm ơn sự chia sẻ cung như tạo cơ hội hợp tác giữa An Tin Phat Express và 7 dịch vụ giao hàng thu hộ – Ship COD của các công ty: GHTK, GHN, VIETTEL POST, EMS, VNPOST, BEST, NINJAVAN. Dưới đây là tất cả các bảng giá cước dịch vụ giao hàng thu hộ – Ship COD mà An Tin Phat triển khai công khai đã và đang được áp dụng:

Bảng giá cước dịch vụ giao thu hộ – Ship COD GHTK 

Đơn vị tính : Tiền Việt Nam (VNĐ)

Trọng lượng (Kg)MIỀN NAMMIỀN TRUNGMIỀN BẮC
Từ 0.1kg – 3Kg35.00035.00035.000
Từ 3.01Kg – 5Kg45.00045.000 45.000

Giá cộng thêm cho mỗi 0.5Kg (1/2Kg) tiếp theo

Mỗi 0.5Kg tiếp theo3.5003.5003.500
Bảng giá cước trên áp dụng cho khách hàng gửi mỗi lần dưới 3 đơn hàng
Từ 4 đơn – 10  đơn mỗi lần giảm 5.000đ/1 đơn 
Trên 10 đơn mỗi lần gửi liên hệ nhận báo giá thỏa thuận riêng
Thời gian giao hàng:

 • Miền Nam: 1 – 2  ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 2 ngày tùy vùng
 • Miền Trung: 1 – 3 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 3 ngày tùy vùng
 • Miền Bắc: 2 – 5 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện Xã + 2 – 5 ngày tùy vùng
Thời gian trả tiền COD: Mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Cho các đơn hàng phát thành công

Bảng giá cước dịch vụ giao thu hộ – Ship COD GHN 

Đơn vị tính : Tiền Việt Nam (VNĐ)

Trọng lượng (Kg)MIỀN NAMMIỀN TRUNGMIỀN BẮC
Từ 0.1kg – 3Kg35.00035.00035.000
Từ 3.01Kg – 5Kg45.00045.000 45.000

Giá cộng thêm cho mỗi 0.5Kg (1/2Kg) tiếp theo

Mỗi 0.5Kg tiếp theo3.5003.5003.500
Bảng giá cước trên áp dụng cho khách hàng gửi mỗi lần dưới 3 đơn hàng
Từ 4 đơn – 10  đơn mỗi lần giảm 5.000đ/1 đơn 
Trên 10 đơn mỗi lần gửi liên hệ nhận báo giá thỏa thuận riêng
Thời gian giao hàng:

 • Miền Nam: 1 – 2  ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 2 ngày tùy vùng
 • Miền Trung: 1 – 3 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 3 ngày tùy vùng
 • Miền Bắc: 2 – 5 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện Xã + 2 – 5 ngày tùy vùng
Thời gian trả tiền COD: Mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Cho các đơn hàng phát thành công

Bảng giá cước dịch vụ giao thu hộ – Ship COD VNPOST 

Đơn vị tính : Tiền Việt Nam (VNĐ)

Trọng lượng (Kg)MIỀN NAMMIỀN TRUNGMIỀN BẮC
Từ 0.1kg – 3Kg35.00035.00035.000
Từ 3.01Kg – 5Kg45.00045.000 45.000

Giá cộng thêm cho mỗi 0.5Kg (1/2Kg) tiếp theo

Mỗi 0.5Kg tiếp theo3.5003.5003.500
Bảng giá cước trên áp dụng cho khách hàng gửi mỗi lần dưới 3 đơn hàng
Từ 4 đơn – 10  đơn mỗi lần giảm 5.000đ/1 đơn 
Trên 10 đơn mỗi lần gửi liên hệ nhận báo giá thỏa thuận riêng
Thời gian giao hàng:

 • Miền Nam: 1 – 2  ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 2 ngày tùy vùng
 • Miền Trung: 1 – 3 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 3 ngày tùy vùng
 • Miền Bắc: 2 – 5 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện Xã + 2 – 5 ngày tùy vùng
Thời gian trả tiền COD: Mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Cho các đơn hàng phát thành công

Bảng giá cước dịch vụ giao thu hộ – Ship COD EMS 

Đơn vị tính : Tiền Việt Nam (VNĐ)

Trọng lượng (Kg)MIỀN NAMMIỀN TRUNGMIỀN BẮC
Từ 0.1kg – 3Kg35.00035.00035.000
Từ 3.01Kg – 5Kg45.00045.000 45.000

Giá cộng thêm cho mỗi 0.5Kg (1/2Kg) tiếp theo

Mỗi 0.5Kg tiếp theo3.5003.5003.500
Bảng giá cước trên áp dụng cho khách hàng gửi mỗi lần dưới 3 đơn hàng
Từ 4 đơn – 10  đơn mỗi lần giảm 5.000đ/1 đơn 
Trên 10 đơn mỗi lần gửi liên hệ nhận báo giá thỏa thuận riêng
Thời gian giao hàng:

 • Miền Nam: 1 – 2  ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 2 ngày tùy vùng
 • Miền Trung: 1 – 3 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 3 ngày tùy vùng
 • Miền Bắc: 2 – 5 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện Xã + 2 – 5 ngày tùy vùng
Thời gian trả tiền COD: Mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Cho các đơn hàng phát thành công

Bảng giá cước dịch vụ giao thu hộ – Ship COD VIETTEL POST 

Đơn vị tính : Tiền Việt Nam (VNĐ)

Trọng lượng (Kg)MIỀN NAMMIỀN TRUNGMIỀN BẮC
Từ 0.1kg – 3Kg35.00035.00035.000
Từ 3.01Kg – 5Kg45.00045.000 45.000

Giá cộng thêm cho mỗi 0.5Kg (1/2Kg) tiếp theo

Mỗi 0.5Kg tiếp theo3.5003.5003.500
Bảng giá cước trên áp dụng cho khách hàng gửi mỗi lần dưới 3 đơn hàng
Từ 4 đơn – 10  đơn mỗi lần giảm 5.000đ/1 đơn 
Trên 10 đơn mỗi lần gửi liên hệ nhận báo giá thỏa thuận riêng
Thời gian giao hàng:

 • Miền Nam: 1 – 2  ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 2 ngày tùy vùng
 • Miền Trung: 1 – 3 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 3 ngày tùy vùng
 • Miền Bắc: 2 – 5 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện Xã + 2 – 5 ngày tùy vùng
Thời gian trả tiền COD: Mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Cho các đơn hàng phát thành công

Bảng giá cước dịch vụ giao thu hộ – Ship COD BEST 

Đơn vị tính : Tiền Việt Nam (VNĐ)

Trọng lượng (Kg)MIỀN NAMMIỀN TRUNGMIỀN BẮC
Từ 0.1kg – 3Kg35.00035.00035.000
Từ 3.01Kg – 5Kg45.00045.000 45.000

Giá cộng thêm cho mỗi 0.5Kg (1/2Kg) tiếp theo

Mỗi 0.5Kg tiếp theo3.5003.5003.500
Bảng giá cước trên áp dụng cho khách hàng gửi mỗi lần dưới 3 đơn hàng
Từ 4 đơn – 10  đơn mỗi lần giảm 5.000đ/1 đơn 
Trên 10 đơn mỗi lần gửi liên hệ nhận báo giá thỏa thuận riêng
Thời gian giao hàng:

 • Miền Nam: 1 – 2  ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 2 ngày tùy vùng
 • Miền Trung: 1 – 3 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 3 ngày tùy vùng
 • Miền Bắc: 2 – 5 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện Xã + 2 – 5 ngày tùy vùng
Thời gian trả tiền COD: Mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Cho các đơn hàng phát thành công

Bảng giá cước dịch vụ giao thu hộ – Ship COD NINJAVAN 

Đơn vị tính : Tiền Việt Nam (VNĐ)

Trọng lượng (Kg)MIỀN NAMMIỀN TRUNGMIỀN BẮC
Từ 0.1kg – 3Kg35.00035.00035.000
Từ 3.01Kg – 5Kg45.00045.000 45.000

Giá cộng thêm cho mỗi 0.5Kg (1/2Kg) tiếp theo

Mỗi 0.5Kg tiếp theo3.5003.5003.500
Bảng giá cước trên áp dụng cho khách hàng gửi mỗi lần dưới 3 đơn hàng
Từ 4 đơn – 10  đơn mỗi lần giảm 5.000đ/1 đơn 
Trên 10 đơn mỗi lần gửi liên hệ nhận báo giá thỏa thuận riêng
Thời gian giao hàng:

 • Miền Nam: 1 – 2  ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 2 ngày tùy vùng
 • Miền Trung: 1 – 3 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện xã + 1 – 3 ngày tùy vùng
 • Miền Bắc: 2 – 5 ngày tại trung tâm tỉnh thành, Huyện Xã + 2 – 5 ngày tùy vùng
Thời gian trả tiền COD: Mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần Cho các đơn hàng phát thành công

Hướng dẫn tính cước bảng giá dịch vụ giao hàng thu hộ – Ship COD

a) Xác định các miền

 1. Miền Nam gồm các tỉnh thành:Hồ Chí Minh, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long
 2. Miền Trung gồm các tỉnh thành: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 3. Miền Bắc gồm các tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái

b) Cách tính cước giao hàng thu hộ

 • Mức trọng lượng: Từ 0.1kg – 3Kg có nghĩa đơn hàng trong phạm vi 1kg, 2kg, 3kg.
 • Đơn giá: 35.000đ được xác định cho 1 đơn hàng trong phạm vi: 1kg, 2kg, 3kg. Vậy nếu đơn hàng 2.6kg thì tính như thế nào? Vẫn trong phạm vi từ 0.1 – 3Kg sẽ tính giá cước là 35.000vnđ
 • Nếu đơn hàng 6kg sẽ tính: 6kg – 5kg = 1kg  =(0.5* 3.500) *2 = 7.000vnđ + 45.000vnđ ( Mức Từ 3.01kg – 5kg đơn giá 45.000vnđ) = 52.000vnđ/ 6kg

c) Xác định thời gian giao hàng

Thời gian là một khoảng dự kiến sẽ giao đến người nhận và dựa trên thời gian khách hàng gửi.

 • Tại nội Hồ Chí Minh: Thông thường khách hàng gửi trước 11h mỗi buổi sáng tại HCM thì trong buổi chiều hoặc sáng hôm sau/ trong ngày hôm sau người nhận có thể đã nhận được gói hàng.
 • Tại Miền Nam: Khách hàng gửi trước 17h sẽ được kết nối và trung chuyển đến các tỉnh thành trong đêm để thực hiện giao hàng tới người nhận trong phạm vi thời gian đã được công bố
 • Tại Miền Trung: Khách hàng gửi trước 17h sẽ được kết nối và trung chuyển đến các tỉnh thành trong đêm để thực hiện giao hàng tới người nhận trong phạm vi thời gian đã được công bố
 • Tại Miền Bắc: Khách hàng gửi trước 17h sẽ được kết nối và trung chuyển đến các tỉnh thành trong đêm để thực hiện giao hàng tới người nhận trong phạm vi thời gian đã được công bố

Những Ai sử dụng dịch vụ giao hàng thu hộ -Ship COD

Do tâm lý chung của người mua, thường muốn thấy hàng mới trả tiền. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến những nhà bán hàng “ăn chắc mặc bền – nhận tiền mới đóng gửi hàng”. Dịch vụ giao hàng thu hộ – Ship COD phù hợp với tất cả những người buôn bán nhỏ lẻ, chủ shop, doanh nghiệp nên dùng dịch vụ giao hàng thu hộ bởi:

 • Cước phí khá tiết kiệm
 • Hoàn trả không tốn thêm cước
 • Không mất phí COD
 • Khách hàng được kiểm hàng trước khi thanh toán
 • Nhận tiền COD theo thỏa thuận

Quý vị chỉ việc lên đơn chính xác, việc còn lại để An Tin Phat Ship COD lo tất !

Làm sao để sử dụng dịch vụ giao hàng thu hộ - ship cod

Khi khách hàng có nhu cầu cần và muốn sử dụng dịch vụ giao hàng thu hộ – Ship COD có thể sử dụng ngay dịch vụ tại An Tin Phat Express để tối giản quy trình và tiết kiệm thời gian nhất:

Các bước để sử dụng dịch vụ giao hàng thu hộ – ship COD

 • Bước 1: Tạo tài khoản
 • Bước 2: Tạo đơn hàng: Khách hàng tạo từng đơn hoặc import file excel để tạo hàng ngàn đơn hàng cùng lúc
 • Bước 3: In bill dán trên gói hàng và Chờ nhận hàng
 • Bước 4: Theo dõi đơn hàng
 • Bước 5: Đối soát bảng kê và  nhận tiền COD

An Tin Phat Express hỗ trợ máy in tem nhãn dán trên gói hàng cho khách hàng gửi thường xuyên và số lượng. Khách hàng chỉ việc lên đơn – Việc còn lại An Tin Phát Ship COD sẽ lo !

Ship COD có mất phí không? quy trình như thế nào

Tại An Tin Phat Express, khách hàng chỉ chi trả cước vận chuyển hay còn gọi là cước phí giao hàng. Còn phí dịch vụ thu hộ sẽ không phải chi trả thêm phí chuyển tuyền.

Quy trình Ship COD:

 • Khách tạo đơn online
 • Khách in bill dán trên gói hàng
 • Nhân viên An Tin Phat hoặc đại lý lấy hàng
 • Vận chuyển và giao hàng + thu tiền người mua/ người nhận
 • An Tin Phat gửi đối soát, Khách hàng chốt đối soát
 • An Tin Phat trả cước COD vào tài khoản khách hàng đã đăng ký

P/s: Với khách hàng gửi thường xuyên trên 10 đơn mỗi ngày, An Tin Phat cung cấp máy in để khách hàng tự in ấn mà không cần mua sắm hay thuê máy móc để sử dụng dịch vụ Ship COD hay Giao Hàng Thu Hộ COD

Ship COD có tuyển cộng tác viên không

An Tin Phat Express luôn tạo cơ hội việc làm cho tất cả anh,chị, em, cô, dì, chú, bác có đủ năng lực và khả năng phát triển dịch vụ giao hàng thu hộ trên mọi miền tổ quốc đều có thể đăng ký để làm cộng tác viên để kiếm thêm thu nhập cho bản thân:

 • Đăng ký tài khoản cộng tác viên
 • Tìm kiếm khách hàng là các shop bán hàng
 • Tạo đơn hàng = tài khoản đã đăng ký
 • Nhận hoa hồng khi các đơn hàng thành công