Cây nước lạnh có ưu nhược điểm gì so với cây nóng lạnh