Du lịch Tây Tạng “nóc nhà của thế giới” với những bí ẩn truyền thuyết tái sanh huyền bí