Hỗ trợ dược phương giải độc gan cho trẻ em từ chữ thập đỏ