Hợp tác về thuốc ho khan không kê đơn giữa Sartorius và Hàn