Lựa chọn bàn ăn khéo léo thể hiện đẳng cấp của ngôi nhà