Nắm bắt những quy tắc thiết kế phòng khách quan trọng