Sự nhất quán trong màu sắc thiết kế khiến căn hộ đẹp mãn nhãn