Gửi thuốc tây đi Mỹ

Giá cước 1.250.000

Thuốc tây là một chất hoặc hỗn hợp các chất được cô đọng lại thành dung dịch hoặc viên nén. Thuốc được sản xuất từ các loại vi nấm, các loại cây có bào chế dưới dạng tinh khiết hoặc một số chất bán tổng hợp nhanh.

    Danh mục: