Bất ngờ với tính ưu việt của những không gian đa chức năng