Hãy dùng ớt chuông hằng ngày sẽ có tác dụng rất tốt